Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Porównanie gęstości sieci pasażerskich połączeń kolejowych Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Austrii w 2013 r.