Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

...mamy bowiem dwa lub trzy takie etapy, co pokazuje rysunek.