Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Różnice pomiędzy obecnie stosowaną w Polsce procedurą screeningu, a prawidłową praktyką pokazano na rysunkach.