Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Organizacje ekologiczne powinny mieć status strony na każdym takim etapie, a obecnie są stroną jedynie w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej.