Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Komisja Europejska stwierdziła także, analizując naruszenia prawa unijnego w Polsce przed 2008 rokiem, że przez zezwolenie na inwestycję w polskim prawie należy rozumieć zbiór niezbędnych decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego pierwszym etapem jest decyzja środowiskowa, a ostatnim etapem jest pozwolenie na budowę, (cyt. za Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, MRR, 10 czerwca 2008, s.6).