Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Na konferencji reprezentował nas Wojciech Szymalski (członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy oraz reprezentant stowarzyszenia w Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie) oraz Krzysztof Moreń, członek komisji rewizyjnej, pełnomocnik w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.