Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Okazało się, że w to miejsce podjeżdża traktor z wozem asenizacyjnym (oba pozbawione numerów rejestracyjnych) i wpuszcza zawartość zbiornika wprost do kanału.