Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Zamość jako pierwszy zareagował na nasze stanowisko w sprawie PO Rozwój Polski Wschodniej. Otrzymaliśmy właśnie kopię pisma, które Prezydent Miasta, wystosował do Ministra Kwiecińskiego. Treść pisma poniżej.

Zamość, 2006-05-22.

Pan Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju Regionalnego.

Szanowny Panie,

Trwają obecnie konsultacje Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej", który został przygotowany w celu udzielenia dodatkowego wsparcia finansowego dla najbiedniejszych regionów Polski i Unii Europejskiej.

Pragnę Pana poinformować, że jesteśmy zaniepokojeni iż w przygotowanym projekcie zbyt małą wagę przywiązuje się do infrastruktury drogowej i kolejowej na naszym obszarze. W programie nie przewidziano żadnych inwestycji w transport publiczny, w tym kolejowy. Mimo niskiej gęstości sieci dróg kolejowych w województwie lubelskim, w ostatnich latach ich nie przybywa a wręcz notuje sie zamykanie linii jako nierentownych.

W "Programie" brak jest zamierzeń modernizacyjnych istniejących dróg oraz działań przywracających do użytku zamknięte linie kolejowe. Rozwój regionów nie może odbywać sie przy dalszej degradacji kolei. Równomierny rozwój kraju może odbywać sie przy zapewnieniu połączeń komunikacyjnych Wschodniej Polski z Zachodnią.

Brak jest połączeń kolejowych łączących ośrodki subregionalne ze stolicami regionów. Miasto Zamosc, uznana przez UNESCO cząstką światowego Dziedzictwa Kultury, leżące na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, w pobliżu drogowych i kolejowych przejść granicznych w Hrubieszowie, Hrebennem i Zosinie ma tylko jedno połączenie kolejowe z Lublinem, podczas gdy w komunikacji samochodowej kursuje tu kilkadziesiąt autobusów i busów.

Niezbędna jest modernizacja połączenia kolejowego Lublin - Zamość z rozbudowa w kierunku Rawy Ruskiej i Lwowa, co pozwoli na ekonomiczne przywrócenie docelowej linii kolejowej Warszawa - Lwów.

Turystyka jest jednym z sektorów przewidzianych do wsparcia w wymienionym programie i szansą rozwojową dla naszego regionu i naszego miasta, tymczasem brak połączeń kolejowych jest istotnym czynnikiem zmniejszającym dostępność turystyczna Zamościa. Miejscowości funkcjonujące poza siecią kolejowa cieszą sie mniejsza popularnością, dla turysty niezmotoryzowanego praktycznie nie istnieją.

Działalność PKP na naszym terenie sprzyja aktywizacji gospodarczej Miasta i Regionu, który należy do najuboższych w kraju. Przyczynia sie do rozwoju handlu zagranicznego. Utrzymanie istniejących linii a nawet rozbudowa sieci na tym terenie jest w pełni uzasadnione, szczególnie w obecnej sytuacji gdy na tym terenie znajduje sie wschodnia granica Unii Europejskiej.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Marcin Zamoyski