Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Wizualizacja typowego przystanku po przebudowie. ¬ródło: Studium zapotrzebowania na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie w otoczeniu komunikacyjnym sieci kolejowej w województwie ¶l±skim.