Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Porównanie nakładów na drogi krajowe (18,5 tys. km) i linie kolejowe (19 tys. km) w latach 1998-2009, mln zł. Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe SA (1998-2001), Krajowa Izba Gospodarcza (2002-2009).