Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Czeski wagon motorowy typu 811, niewielka przeróbka typu 810.