Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Mogę Pana zapewnić, że każda propozycja realokacji środków z kolei na drogi, jeżeli zostanie złożona, będzie wnikliwie zbadana przez służby Komisji Europejskiej pod względem realności realizacji oraz wpływu na strategiczne cele uzgodnione dla Polski, ale także pod względem spójności ze wspólnotowymi politykami transportowymi i środowiskowymi.

Jest już odpowiedź z Komisji Europejskiej na list 21 organizacji społecznych [zobacz >>>] w sprawie zapowiedzianego przez rząd przesunięcia 4,8 mld zł z inwestycji kolejowych na drogowe:

Pismo z Komisji Europejskiej

Szanowny Panie,

Komisarz Johannes Hahn poprosił mnie o podziękowanie za list z 7 lutego [zobacz >>>], który wysłał Pan w imieniu stowarzyszenia Zielone Mazowsze i innych organizacji pozarządowych, dotyczący możliwego przesunięcia funduszy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko z priorytetu VII. Transport Przyjazny Środowisku do priorytetu VI. Drogowa i Lotnicza Sieć TEN-T.

Dla takiej zmiany niezbędna będzie modyfikacja Programu, wymagająca nowej decyzji Komisji Europejskiej. W tym względzie pragnę podkreślić, że Komisja jak dotąd nie otrzymała żadnego oficjalnego wniosku o realokację środków pomiędzy powyższymi priorytetami. Jest zatem przedwczesne spekulowanie o potencjalnych przesunięciach do sektora drogowego.

Podział środków pomiędzy sektor drogowy i kolejowy jest efektem negocjacji i wspólnych porozumień pomiędzy Polską i Komisją, opartych na dokumentach strategicznych i ewaluacji dotychczasowych wyników obu sektorów. Dlatego każda zmiana w tym względzie będzie oznaczała dokładną ewaluację i obustronne porozumienie pomiędzy Komisją i władzami polskimi. Komisja jest bardzo dobrze świadoma wagi zobowiązań i obowiązków władz polskich w sektorze kolejowym, wynikających m.in. ze wspólnotowych polityk i unijnego prawa, takich jak m.in. europejskie projekty priorytetowe, wśród których znajduje się Rail Baltica.

Jak Pan zaznaczył w liście, dotychczasowe wyniki sektora kolejowego w Polsce nie są w pełni satysfakcjonujące, w szczególności w porównaniu do sektora drogowego, dla którego prawie cała alokacja została już zakontraktowana. Komisja podnosiła tę kwestię podczas licznych spotkań z władzami polskimi – z intencją poprawienia sytuacji. W dodatku przedkładanie dużych projektów do Komisji w dalszym ciągu opóźnia się, pomimo faktu, że w 2010 r. zanotowano pewną poprawę. Komisja kontynuuje swoje wysiłki mające na celu poprawę sytuacji i uzyskanie potoku projektów kolejowych.

Mogę Pana zapewnić, że każda propozycja realokacji środków z kolei na drogi, jeżeli zostanie złożona, będzie wnikliwie zbadana przez służby Komisji Europejskiej pod względem realności realizacji oraz wpływu na strategiczne cele uzgodnione dla Polski, ale także pod względem spójności ze wspólnotowymi politykami transportowymi i środowiskowymi.

Z poważaniem

Dirk Ahner
Dyrektor Generalny Polityki Regionalnej
2/03/2011

Tłumaczenie: Krzysztof Rytel.