Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Społeczna kontrola dostępności stacji

Od początku stycznia przy okazji dojazdów pociągiem do pracy regularnie sprawdzam stan czterech podnośników (potocznie zwanych windami, ale to obraza dla uczciwych wind - przyp. red.) na stacji PKP w Legionowie. Miesiąc to zbyt krótki okres, aby podsumować czas ich działania pomiędzy awariami lub dewastacjami oraz napraw - gdyby ktoś jednak był zainteresowany, to może zajrzeć do tabelki poniżej.

Ciekawsze jest to, że do 26.01.2013 r. nie zostało rozstrzygnięte postępowanie, w wyniku którego PKP PLK miało wybrać firmy, które będą zajmować się obsługą techniczną podnośników w 2013 r. m.in. na stacji w Legionowie. Skutkiem tego jest to, że wykonywane są jedynie drobne naprawy oraz uwalniane są osoby, które zacięły się w kabinach. Firmy, które w 2012 r. odpowiadały za stan techniczny podnośników, nie chcą ryzykować strat finansowych związanych z wykonywaniem napraw w okresie nie objętym umową.

Według osoby z którą rozmawiałem, problem prawdopodobnie dotyczy nie tylko Legionowa, ale co najmniej części bądź całości linii E-65, a możliwe, że nawet całego kraju.

Na stacji Legionowo w ostatnich dniach wymieniono uszkodzoną szybę w drzwiach podnośnika prowadzącego na peron 2, który był wyłączony z eksploatacji co najmniej od początku testu, czyli od 2 do 17 stycznia 2013 r. Jednak już 19 stycznia - dwa dni później - drzwi, w których wymieniono szybę, zaczęły się zacinać, a z podnośnika można było korzystać tylko podczas zjazdu z peronu 2 do przejścia podziemnego. W przeciwnym kierunku, przywołując podnośnik z przejścia podziemnego nie dało się wejść do kabiny.

Ten sam podnośnik nie działał także wcześniej - zdjęcie wykonano 21 listopada 2012 r.

Podnośniki na stacji Legionowo w styczniu 2013 r.

Data ul. Piłsudskiego Peron 1 Peron 2 os. Piaski Uwagi
2012.01.02 tak tak NIE tak
2012.01.03 tak tak NIE tak Peron 2 - zgłoszenie awarii do firmy V-lift Adam Pyszyński
2012.01.04 tak tak NIE tak
2012.01.06 tak tak NIE tak Peron 2 - zgłoszenie awarii do dyspozytora zakładu IŻ Warszawa
2012.01.07 tak NIE/tak NIE tak Peron 1 - brak możliwości przywołania kabiny z poziomu przejścia podziemnego (przycisk nieaktywny), do kabiny na poziomie peronu dało się wejść, mimo iż stała kilka cm poniżej jego poziomu i dało się zjechać na dół - podnośnik na naciśnięcie przycisku do jazdy w dół i w górę reagował jazdą w dół - po dojechaniu na dolny poziom dało się wyjść do przejścia podziemnego a przycisk przywołania się aktywował.
2012.01.08 tak tak NIE tak
2012.01.09 tak tak NIE tak ul. Piłsudskiego - rzadki stolec na ścianie i podłodze kabiny zgłoszony do dyżurnego ruchu stacji Legionowo
2012.01.10 tak tak NIE tak ul. Piłsudskiego - rzadki stolec na ścianie i podłodze kabiny przykryty reklamówką
2012.01.11 tak tak NIE tak ul. Piłsudskiego - kabina oczyszczona
2012.01.14 tak tak NIE tak
2012.01.15 tak tak NIE tak
2012.01.16 tak tak NIE tak
2012.01.17 tak tak NIE tak
2012.01.18 tak tak tak tak Peron 2 - wymieniono uszkodzoną szybę w dolnych drzwiach, uszkodzona szyba stoi oparta o ścianę szybu
2012.01.21 tak tak NIE/tak tak Peron 2 - brak możliwości wejścia do kabiny z poziomu przejścia podziemnego (drzwi zablokowane), kabinę dało się wezwać na poziom peronu i dało się zjechać na dół - po dojechaniu na dolny poziom dało się wyjść do przejścia podziemnego, po czym drzwi się blokowały a kabina z osobą w środku nie jechała w górę; ul. Piłsudskiego - niesprawne obie oprawy oświetleniowe w kabinie, peron 1 - niesprawna jedna oprawa oświetleniowa
2012.01.22 tak tak NIE/tak tak Peron 2 - brak możliwości wejścia do kabiny z poziomu przejścia podziemnego (drzwi zablokowane), kabinę dało się wezwać na poziom peronu i dało się zjechać na dół - po dojechaniu na dolny poziom dało się wyjść do przejścia podziemnego, po czym drzwi się blokowały a kabina z osobą w środku nie jechała w górę; zgłoszone do firmy V-lift z deklaracją jutrzejszej naprawy; ul. Piłsudskiego - niesprawne obie oprawy oświetleniowe w kabinie, peron 1 - niesprawna jedna oprawa oświetleniowa
2012.01.23 tak tak NIE/tak tak Peron 2 - brak możliwości wejścia do kabiny z poziomu przejścia podziemnego (drzwi zablokowane), kabinę dało się wezwać na poziom peronu i dało się zjechać na dół - po dojechaniu na dolny poziom dało się wyjść do przejścia podziemnego a następnie wejść do niej z powrotem i wjechać na górę; ul. Piłsudskiego - niesprawne obie oprawy oświetleniowe w kabinie, peron 1 - niesprawna jedna oprawa oświetleniowa
2012.01.24 tak tak tak tak ul. Piłsudskiego - niesprawne obie oprawy oświetleniowe w kabinie, peron 1 - niesprawna jedna oprawa oświetleniowa
2012.01.26 tak tak ?/NIE tak Peron 2 - Byłem z dzieckiem w przyczepce, więc nie wchodziłem po schodach na peron, żeby sprawdzić czy da się z niego zjechać na dół. Pod nr dyspozytora zakładu IŻ W-wa Praga odebrało dziecko, a potem zgłaszała się już tylko poczta głosowa. Wg informacji pracownika firmy V-lift PKP PLK wciąż nie rozstrzygnęło postępowania przetargowego na obsługę podnośników, w związku z czym umowy na utrzymanie podnośników nie zostały przedłużone a podwykonawcy dokonują jedynie drobnych napraw, bo nie wiedzą, czy dostaną w ogóle za nie pieniądze.; ul. Piłsudskiego - niesprawne obie oprawy oświetleniowe w kabinie, peron 1 - niesprawna jedna oprawa oświetleniowa

Wcześniej

A tak wyglądało korzystanie z podnośników, gdy jeszcze były one sprawne. Wydostanie się z rodziną z rowerami z peronu zajęło prawie 17 minut - nagranie przyspieszone 4-krotnie:

Po opublikowaniu powyższego filmu w kwietniu 2011 r. na podnośniku pojawiła się nowa instrukcja z zakazem przewożenia rowerów. Oczywiście, nie ma żadnej alternatywy w postaci np. przejść w poziomie torów na końcu peronów.

Od redakcji

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że montowane bezmyślnie zarówno przez drogowców jak i kolejarzy tandetne podnośniki nie spełniają swojego zadania [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Również w przypadku stacji PKP Legionowo zgłaszaliśmy w ramach konsultacji społecznych projektu modernizacji stacji, by przynajmniej przy niektórych wejściach do tunelu pod torami wykonać pochylnie [zobacz >>>]. Niestety, PKP PLK uważało, że jest mądrzejsze, a teraz zaniedbuje utrzymywanie przeforsowanego rozwiązania w stanie nadającym się do użytku.