Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Metod na uspokojenie ruchu jest kilka: najprostszą są wyniesione przejścia dla pieszych, funkcjonujące jako progi spowalniające...