Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Zresztą, podobnie jak w Kolonii, w Paryżu widoczny jest pewien niedostatek ilości stojaków, szczególnie w centrum. W dużej mierze skalę problemu zmniejszają rowery z nietypowymi błotnikami i kierownicami widoczne na pierwszym planie.