Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

By uniknąć konfliktów, w miejscu gdzie rowery włączają się do ruchu mają wytyczony osobny fragment pasa autobusowo-rowerowego.