Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Z kolei jeżeli na tej samej ulicy co pas rowerowy znajdują się miejsca przeznaczone na postój samochodów, umieszczane są pomiędzy ulicą i pasem i oddzielone szerokim krawężnikiem.