Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Do sortowania śmieci zachęcają bilbordy ufundowane przez paryskie merostwo. Poza podziałem na plastiki, szkło i papier, osobno zbierane są też odpady organiczne.