Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

...bądź wyniesienie całego skrzyżowania -- od początku pierwszego przejścia do końca drugiego.