Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W Paryżu można czasem trafić na ścieżkę rowerową (warto zwrócić uwagę na nawierzchnię, szerokość oraz różnicę poziomów między ścieżką a chodnikiem), jest to jednak bardzo rzadki widok -- zdarza się albo przy ruchliwej, kilkupasmowej ulicy...