Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Do: Prezydent m.st. Warszawy

W związku ze zbliżającym się otwarciem drogi ekspresowej S-8 na odcinku od węzła Konotopa do al. Prymasa Tysiąclecia, a tym samym wytworzeniem bezkolizyjnej obwodnicy centrum Warszawy od strony północnej, wnosimy o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ciągach ulic, które ta trasa może i powinna odciążyć, tj. w szczególności:

- Górczewska - Leszno;

- Połczyńska - Wolska – al. Solidarności;

- Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa;

- Powązkowska;

- Prymasa Tysiąclecia.

Dla ulic tych powinny zostać opracowane i wdrożone projekty organizacji ruchu mające na celu:

1. Zmniejszenie przepustowości ulicy dla ruchu samochodów osobowych, tak by zapobiec powstaniu ruchu wzbudzonego;

2. Nadanie priorytetów transportowi publicznemu;

3. Poprawę warunków ruchu pieszego i rowerowego;

4. Uporządkowanie parkowania.

Zmiany mogą obejmować na przykład:

- Wyznaczanie pasów dla autobusów (na potrzebę wytyczenia buspasów razem z oddaniem do użytku trasy S-8 wskazała m.in. Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu w stanowisku nr 16 z dnia 4.11.2009 [zobacz >>>]);

- Zmniejszanie liczby pasów ruchu, w szczególności w kierunku do centrum;

- Wyznaczanie pasów dla rowerów;

- Przenoszenie parkowania z chodników na pasy parkingowe wyznaczone kosztem pasów ruchu.

Planowane wg doniesień prasowych wydzielenie pasów autobusowych na ul. Górczewskiej i Leszno (Autobusy wyniosą się z trambuspasa na Trasie W-Z – Gazeta Stołeczna 30.12.2010) jest krokiem w dobrym kierunku, nie wyczerpuje jednak potrzeb w tym zakresie. Ukończony odcinek trasy S-8 stanowi najdroższą inwestycję drogową w historii Warszawy i niepowtarzalną okazję, by odciążyć centrum z ruchu samochodowego, poprawiając jednocześnie warunki dla bardziej zrównoważonych środków transportu. Jeśli ta okazja zostanie zmarnowana, po krótkim okresie odciążenia ulice miejskie ponownie wypełnią się ruchem wzbudzonym i pod znakiem zapytania stanie sens budowy kolejnych tras obwodowych.