Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Na posiedzenie, dzięki współpracy z Solidarnością z Sierpca, przyjechał bus z kilkudziesięcioma mieszkańcami Sierpca. Było też kilka osób ze stowarzyszenia Zielone Mazowsze oraz wicestarosta Płoński. Przed wejściem na salę obrad utworzyliśmy dwa szpalery ludzi, trzymających transparenty z hasłami: Kto ma w głowie olej - stawia na kolej, Nie rozkładajcie nam kolei rozkładami itp. Jednym z pierwszych punktów obrad była informacja wicemarszałka Kowalskiego na temat sytuacji w kolejowych przewozach regionalnych. Po informacji Krzysztof Rytel poprosił o udzielenie mu głosu- mimo, że wcześniej przewodniczący Sejmiku odmówił występującej o to radnej. Jednak wobec prośby publicznej, przewodniczący głosu udzielił i Krzysztof Rytel przedstawił stanowisko społeczno - samorządowe.

Po wystąpieniu odbyły się liczne rozmowy z prasą. Dzięki temu, że TV regionalna poprosiła marszałka Kowalskiego o udzielenie wypowiedzi, udało się nawiązać długą i gorącą dyskusję wicemarszałka z przybyłymi. Udało się uzyskać deklarację, że w przypadku gdy samorządy włączą się do finansowania, województwo jest skłonne zakupić autobusy szynowe dla linii.