Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Jak podał Marek Dawidowicz, dyrektor zarządu Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. na konferencji Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym zorganizowanej przez Zielone Mazowsze (Centrum Zrównoważonego Transportu) 5 czerwca, zysk netto spółki za 2005 r. wyniósł 1 mln zł.

Oznacza to znaczny wzrost zysku w drugim półroczu, gdyż na koniec pierwszego półrocza zysk wyniósł 50 tys. zł. Był to pierwszy rok funkcjonowania spółki, który pokazał, że wydzielanie mniejszych spółek z PKP jest skuteczną metodą na poprawę wyniku finansowego. W sektorze regionalnych przewozów kolejowych jeszcze dwie inne spółki notują niewielkie zyski: sprawnie zarządzana SKM Trójmiasto i ostatnio usamorządowiona WKD. Natomiast gigant odpowiadający za przewóz ok. 75% pasażerów - PKP Przewozy Regionalne, notuje wielosetmilionowe straty.

W 2005 roku spółka przewiozła 40 mln pasażerów i wykonała pracę eksploatacyjną 11,3 mln pociągokilometrów. Przychody wyniosły 306,6 mln zł, z czego 183,4 mln to przychody własne (w tym 115,8 mln zł wpływy ze sprzedaży biletów), 23,6 mln zł dotacje przedmiotowe do ulg ustawowych, 99,6 mln zł dotacja samorządowa. W grudniu przewoźnik zwiększył liczbę uruchamianych pociągów z 525 do 641 dziennie, co odpowiada wzrostowi pracy przewozowej o ok. 30%.