Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie rozpoczyna kampanię promocyjną Zielona Komunikacja. Celem projektu jest promocja i wspieranie przyjaznych środowisku form transportu, takich jak trolejbusy, autobusy zasilane paliwami alternatywnymi. Przedsięwzięcie rusza już w kwietniu!

Kampania zmierza do podniesienia społecznej świadomości na temat korzyści płynących z komunikacji zbiorowej i podniesienia świadczonych usług w oczach mieszkańców, a tym samym ma polegać na wskazaniu szkodliwości zanieczyszczeń hałasu i zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z nadużywania samochodu jako indywidualnego środka transportu.

Kampania ma na celu podjęcie szerokich działań informacyjnych na temat MPK Lublin Sp. z o.o. jako uczestnika Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na stronie www.zielonakomunikacja.lublin.pl