Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W dniach 17-18 czerwca 2008 w Kolonii (Niemcy) odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja LINK na temat intermodalności w długodystansowym transporcie pasażerskim.

Głównym problemem konferencji będzie:

Kim jest pasażer intermodalny i jakie zapewnić mu usługi?

Uczestnicy będą wypracowywać rekomendacje dotyczące przeniesienia dobrych praktyk intermodalnych z transportu towarowego na pasażerski oraz uświadomienia pasażerom korzyści z podróży intermodalnych.

Na konferencji spotkają się uczestnicy rynku przewozów pasażerskich z całej Europy, a więc będzie to dobre miejsce do nawiązania ciekawych kontaktów. Oczekuje się uczestnictwa szerokiego spektrum ekspertów z ramienia: operatorów, władz, naukowców, organizacji pozarządowych zainteresowanych transportem pasażerskim.

Na konferencji zostaną przedstawione wyniki dotychczasowych badań oraz dobre praktyki. Organizatorzy zapewniają interesujący program przez cały dzień, wraz z obiadem oraz wycieczką.

W celu uczestnictwa w konferencji zarejestruj się na poprzez formularz na stronie:

linkforum.eu/mailform2.phtml

Rejestracja jest aktywna do 9 czerwca 2008. Opłata wstępna wynosi 70 Euro.

Szczegółowy program znajdziesz w ulotce poświęconej konferencji:

linkforum.eu/docs/214/LINK_Conference.pdf

Dzień przed konferencją odbędą się obrady Grup Roboczych projektu LINK. Szczegółowych informacji szukaj tutaj:

linkforum.eu/docs/LINK_WG_Agenda_short.pdf

Centrum Zrównoważonego Transportu Zielonego Mazowsza jest Krajowym Punktem Kontaktowym projektu LINK Forum. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej 6. Programu Ramowego.