Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16-17 czerwca 2008 r. w Kolonii odbędzie się drugie spotkanie Grup Roboczych projektu LINK.

W pierwszym spotkaniu 9 listopada 2007 r. uczestniczyli dwaj przedstawiciele polskich instytucji zainteresowanych intermodalnością w transporcie pasażerskim - z Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Ministerstwa Infrastruktury. Szersza relacja z pierwszego spotkania znajduje się na stronie:

www.linkforum.eu/docs/214/LINK_D12_1_WG_meeting_minutes_incl_presentations_.pdf

Eksperci zapraszani są na spotkania Grup Roboczych przez koordynatora LINK Forum w porozumieniu z Krajowymi Punktami Kontaktowymi. Możliwe jest także uczestnictwo ekspertów nie zaproszonych przez uczestników konsorcjum pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa. W takim przypadku koszty uczestnictwa pokrywa sam ekspert.

Po spotkaniu Grup Roboczych w dniach 17-18 czerwca 2008 odbędzie się drugie spotkanie uczestników konsorcjum LINK.