Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Jeżeli są Państwo zainteresowani Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych LINK [zobacz >>>], prosimy o wypełnienie poniższego Kwestionariusza zgłoszeniowego do Europejskiego Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych LINK.

Formularz do druku

Pobierz formularz: PDF, 38 kB

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres Zielonego Mazowsza, Centrum Zrównoważonego Transportu (w stopce).

Formularz internetowy

Kwestionariusz zgłoszeniowy do Europejskiego Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych LINK

Instytucja:

Adres:

WWW:

E-mail instytucji:

Tel. instytucji:

Osoba kontaktowa:

E-mail osoby kontaktowej:

Tel. osoby kontaktowej:

Państwa instytucja jest zainteresowana (zaznacz pasujące, można zaznaczyć kilka):

otrzymywaniem informacji nt. prac Forum (m.in. newsletter, broszury)

konsultowaniem rozwiązań opracowywanych w ramach Forum (jeden raz w roku)

uczestnictwem w pracach grup roboczych Forum (m.in. obrady plenarne raz na 9 miesięcy) [*]

uczestnictwem w Forum w charakterze eksperta [*]

[*] UWAGA - zaznaczenie dwóch ostatnich odpowiedzi nie gwarantuje, że Państwa instytucja faktycznie będzie członkiem grupy roboczej lub ekspertem Forum.

Interesują Państwa następujące obszary działalności Forum (można zaznaczyć kilka):

informacja dla podróżnych i zakup biletu

sieci intermodalne i węzły przesiadkowe

integracja organizacyjna transportu lokalnego i ponadlokalnego

planowanie i wdrażanie polityki intermodalności

warunki zewnętrzne organizacji podróży intermodalnych