Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Zielone Mazowsze Krajowym Punktem Kontaktowym LINK

Zielone Mazowsze w ramach działań Centrum Zrównoważonego Transportu przystapiło do międzynarodowego projektu naukowo-wdrożeniowego LINK - Europejskie Forum Pasażerskich Podróży Multimodalnych. Projekt jest finansowany ze środkow Szóstego Programu Ramowego przeznaczonych na naukę (dla ośrodków akademickich). Zielone Mazowsze jest członkiem konsorcjum wraz z 16 innymi organizacjami, którym przewodzi niemiecki Regionalny Instytut Rozwoju Regionalnego i Miejskiego, Budownictwa i Architektury Landu Nadrenii Północnej Westfalii, Departament Mobilności i Zagospodarowania Przestrzennego. Każda organizacja pochodzi z innego kraju Unii Europejskiej, a więc współpraca będzie znacznym wyzwaniem, a jednocześnie przyniesie dużo ciekawych doświadczeń z innych krajów w zakresie transportu.

Zielone Mazowsze jest w ramach projektu Krajowym Punktem Kontaktowym na Polskę. Jesteśmy odpowiedzialni za kontakty z krajowymi instytucjami, zwłaszcza przewoźnikami oraz kompletowanie danych na temat doświadczeń w zakresie multimodalności z Polski. Dofinansowanie projektu przez Komisję Europejską zostało zapewnione na najbliższe 3 lata. Zielone Mazowsze otrzymało ok. 90.000 złotych na działania. Zapraszamy do współpracy.

Krótki opis projektu

(tłumaczenie z oryginału)

Integracja środków transportu

Lepsza integracja środkow transportu zwiększa efektywność systemu transportowego. Obecnie Europa jest heterogeniczna - podróż na wskroś Europy z jednym biletem "od drzwi do drzwi" jest wspaniałą wizją. Pogodzenie współpracy z konkurencją to jest wyzwanie. W 2004 roku opracowanie Komisji Europejskiej na temat multimodalności wysunęło propozycję utworzenia Forum, ktore zgrupowałoby różne zainteresowane instytucje w celu przezwyciężenia fragmentacji rynku i polityk. Celami Forum LINK są: przyspieszenie integracji polityk dotyczących multimodalności w transporcie pasażerskim oraz wsparcie dla współpracy na rzecz rozwiazań multimodalnych. Wymiana, transfer wiedzy i promocja to trzy zadania, które mamy wypełniać:

A. Sieć Multimodalności Pasażerskiej

Pięć grup roboczych - informacja i zakup biletów "od drzwi do drzwi", sieci i węzły multimodalne, integracja transportu długodystansowego z "ostatnią milą miejską", planowanie / wdrażanie, warunki zewnętrzne - zgrupują administratorów, przewoźników, badaczy i użytkowników. Dwie konferencje LINK i ponad 25. warsztatów krajowych tworzy unikalną możliwość do zawiązania współpracy. Trzy rundy konsultacji zapewnią materiał wstępny.

B. Wiedza i Centrum Promocji

Organizacja i monitoring badań jest kluczem dla lepszego zrozumienia i rozpowszechniania wiedzy, w tym za pomocą bazy danych o najlepszych praktykach oraz biblioteką internetową.

C. Wsparcie dla Polityk i Strategii

Aby rozwinąć forum LINK w organizację zdolną do samodzielnego działania potrzeba wsparcia dla polityk. LINK skorzysta z pomocy ważnych uczestników rynku transportowego z całej Europy aby uczynić multimodalność ważnym tematem dyskusji politycznych. Ostatecznym produktem będzie strategia rozwoju Forum nakierowana na kontynuację działania.

Członkowie konsorcjum badawczo-wdrożeniowego LINK

Austria - FGM Amor, Rupprecht Consult,

Belgia - Mobiel 21, POLIS (Sieć miast i regionów Europy na rzecz nowych rozwiązań transportowych),

Bułgaria - URTP,

Cypr - Intercollege,

Czechy - Jacobs Babtie,

Francja - RATP (Regionalny Zarząd Transportu Publicznego Paryża), URBA 2000,

Hiszpania - CEDEX, ETT,

Holandia - SenterNovem,

Niemcy - ILS (Regionalny Instytut Rozwoju Regionalnego i Miejskiego, Budownictwa i Architektury Landu Nadrenii Północnej Westfalii),

Polska - Zielone Mazowsze,

Szwecja - VTI,

Szwajcaria - Synergo,

Węgry - Transman.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

[zobacz >>>]