Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Konsultacje społeczne w Twojej miejscowości istnieją tylko na papierze, a głos mieszkańców nie jest brany pod uwagę, nawet w tak kluczowych kwestiach jak obwodnica czy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jeśli sprawy podobne do tych są dla ciebie ważne, jeśli wiesz, że twój samorząd mógłby funkcjonować lepiej, ale nie masz pomysłu jak zacząć to zmieniać, jeśli chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w twoim najbliższym otoczeniu, zgłoś się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych to 80-godzinny, bezpłatny cykl szkoleń przekazujących podstawowy pakiet wiedzy i umiejętności, jak kontrolować działania lokalnych instytucji samorządowych oraz jak wpływać dzięki temu na poprawę jakości życia w swoich miejscowościach. Szkoła adresowana jest do mieszkańców (grup nieformalnych bądź organizacji), którzy nie są związani z władzą samorządową ani nie zamierzają kandydować w najbliższych wyborach, pragną natomiast kształtować najbliższe otoczenie za pomocą narzędzi przysługujących obywatelowi.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Składa się z 5 sesji tematycznych oraz zadania praktyczne realizowane pomiędzy sesjami. Aby wziąć udział w Szkole należy do 7 marca 2008 roku przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.lgo.pl/sis