Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Kolej może niezwykle szybko stać jednym z głównym filarów komunikacji miejskiej aglomeracji warszawskiej, w szczególności w dowozach do pracy od strony Żyrardowa (i dalej Skierniewic), Mińska Mazowieckiego (i dalej Siedlec) i Legionowa, Otwocka. Czasy dojazdu w tych relacjach do centrum miasta dla pociągów pospiesznych (objętych biletem miesięcznym) wynoszą ok. 30-40 minut.

O ile w tym wypadku i tak mamy do czynienia z dużymi potokami pasażerskimi, to w relacjach wewnątrzmiejskich praca przewozowa PKP jest w ogóle niewykorzystana.

Po pierwsze wspólny bilet

Żeby kolej szybko zaczęła pracować w systemie miejskiej komunikacji, proces ten musi przebiegać szybko i nie budzić kontrowersji. Aby tak się stało, w pierwszej kolejności winny być zrealizowane te zadania, które przyniosą natychmiastowy efekt w postaci korzystających z systemu dziesiątek tysięcy warszawiaków, a przede wszystkim pełne zintegrowanie biletów komunikacji miejskiej i PKP na obszarze Warszawy.

Dopiero w dalszej kolejności trzeba myśleć o inwestycjach, które poprawią komfort i dostępność kolei w systemie komunikacji masowej Warszawy. Najważniejsze bowiem jest to, aby wpierw zaoferować usługę, która dla znacznej liczby osób będzie oznaczała poprawę warunków podróżowania komunikacja miejską, głównie ze względu na znaczne skrócenie czasu dojazdów do centrum.

Można pokusić się o postulowany harmonogram tych działań:

2000

- włączenie przewozów pociągami podmiejskimi do komunikacji miejskiej, umożliwiającej korzystanie z biletów miejskich ZTM; forma realizacji tego zadania - wykup przez samorządy przewozów od PKP, na wzór wykupu takich usług u przewoźników prywatnych na przewozy autobusowe.

W pierwszej kolejności na tym systemie skorzystają mieszkańcy Ursusa, Włoch, Rembertowa, Wawra, gdzie dojazd pociągiem znacząco skróci drogę do centrum (nawet o 20 minut). Równolegle system umożliwi szybkie przemieszczanie się wzdłuż osi wschód-zachód, między Ochotą i Pragą, dzięki kursującym w szczycie co 5 minut, tak jak metro, pociągom.

2001

- modernizacje składów trakcyjnych kursujących w relacjach wewnątrzwarszawskich (Warszawa Zachodnia-Wschodnia/Rembertow/Falenica)

- budowa przystanków osobowych Wiatraczna (na linii otwockiej), Targówek (wspólny na linii gdańskiej i białostockiej), Ursus Niedźwiadek (na linii łódzkiej);

- pełna integracja rozkładów jazdy PKP, z kursującą komunikacją miejską na węzłach przesiadkowych - wprowadzenie systemu informacji dla podróżnych.

- uruchomienie relacji kolejowej Warszawa Wschodnia - Targówek - ZOO - Warszawa Gdańska - Koło - Warszawa Zachodnia.

2002

- budowa przystanku węzeł Żaba (na linii gdańskiej),

- rozpoczęcie budowy bocznicy końcowej - Ursus Niedżwiadek,

- budowa łącznicy dla pętli Warszawa Wschodnia - Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia i uruchomienie pełnej pętli, połączonej w czasie z oddaniem stacji metra Dworzec Gdański; budowa łącznicy WKD - Plac Zawiszy i wprowadzenie nowoczesnego taboru tramwajowego na linię WKD.

2003

- zakupy taboru dla warszawskiej kolei miejskiej, budowa przystanku Wygoda (na linii siedleckiej),

- rozpoczęcie budowy odgałęzienia kolei miejskiej na Tarchomin (zakończonej w 2005 roku, a uruchamianej stopniowo w ramach postępów prac budowlanych).

2004 - 2005

- wprowadzenie lekkiej kolei miejskiej do Warszawy w relacjach Wołomin - Warszawa Wileńska - centrum i Błonie - Wolska - centrum, przez budowę łącznicy tramwaj-kolej i zakup taboru dwusystemowego.

Oczywiście proponowane działania nie wyczerpują możliwości, które dla dobrego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Warszawie niesie kolej. Z drugiej strony, w przypadku kłopotów z finansowaniem nowych inwestycji, nie wszystkie te działania (po roku 2000) muszą być podjęte, aby korzyści z funkcjonowania systemu były dostępne zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i osób tutaj dojeżdżających do pracy, urzędów, szkół, turystycznie. Aby tak się stało niezbędne jest wykonanie planu minimum - włączenia kolei aglomeracyjnych do systemu komunikacji miejskiej Warszawy, przez ustalenie wspólnej taryfy i stosowanie biletów ZTM w pociągach na obszarze miasta Warszawy.