Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

NA STACJI

Podstawowe informacje takie jak rozkład jazdy, zmiany w rozkładzie, mapa połączeń, cennik powinny być wywieszone przy wszystkich wejściach na perony i na peronach na każdym przystanku oraz w pobliżu kas. Pośrodku peronu i przy kasach winny być ponadto wywieszone dodatkowe informacje, np. rozkłady jazdy sąsiednich linii, z głównych dworców kolejowych, autobusów skomunikowanych.

Potrzebne jest również zapowiadanie pociągów przez głośniki, a w szczególności pociągów opóźnionych bądź odwołanych na 15, 10 i 5 minut przed ich rozkładowym odjazdem.

W POCIĄGU

Na przodzie i tyle winna być zapisana stacja docelowa i pośrednia (zawsze gdy istnieje inne połączenie do tej samej stacji docelowej), a przy każdym wejściu winna być zapisana relacja pociągu.

Na pomostach winny być ujednolicone tabliczki z rozładem jazdy, zmianami w rozkładzie i  mapą połączeń oraz informacje o połączeniach (przesiadkach).

W pociągach winny być stopniowo wprowadzane głośniki oraz zapowiadanie przy ich użyciu każdej stacji przed otarciem drzwi oraz następnej stacji wraz z czasem dojazdu po zamknięciu drzwi.

NA PRZYSTANKACH SKOMUNIKOWANYCH

Na przystankach skomunikowanych z pociągiem winien być rozkład jazdy, zmiany w rozkładzie i mapa połączeń.

ORGANIZACJA RUCHU

ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI KURSOWANIA POCIĄGÓW I REGULARNOŚCI PRZEJAZDÓW

W pierwszej kolejności rozkłady winny zostać uzupełnione aby pociągi kursowały regularnie, tzn. tak by nie było np. jednej dwugodzinnej przerwy między pociągami w sobotę wieczorem (kierunek Mińsk i kierunek Otwock) lub dwukrotnej w południe (pociągi w kierunku Legionowa i Warki). Wymaga to oczywiście uruchomienia dodatkowych pociągiem. Większa ilość pociągów pozwoli na zastosowanie krótszych składów.

Dobrym schematem rozkładu jazdy jest rozkład WKD: pociągi jeżdżą co kwadrans, co pół godziny i co godzinę w zaleźności od pory dnia.

POCIĄGI PRZYSPIESZONE (nie zatrzymujące się na każdej stacji)

Wraz ze zwiększeniem częstości przejazdów należałoby zwiększyć ilość pociągów podmiejskich przyspieszonych (nie zatrzymujących się na najmniejszych stacjach), tak aby kursowały regularnie na każdym kierunku, np. raz na godzinę.

POCIĄGI PRZEJEŻDŻAJĄCE PRZEZ WARSZAWĘ

Pociągi tranzytowe, tzn. takie które nie mają stacji końcowej ani początkowej w Warszawie stanowią bezpośrednie połączenie dla pasażerów przejeżdżających przez Warszawę na drugą stronę miasta. Zwiększenie ilości pociągów tranzytowych umożliwi wprowadzenie nowych pociągów albowiem zmniejszy obciążenie linii średnicowej na odcinku pomiędzy dworcem Warszawa-Wschodnia a dworcem Warszawa-Zachodnia, które stanowią początek i koniec większości relacji. Powiązania tranzytowe możnaby w pierwszej kolejności wprowadzić pomiędzy kierunkami, na których kursuje najmniej pociągów, np. Wołomin przez W-wę Śródmieście z Warką.

DOGODNE POŁĄCZENIA

W bieżącym rozkładzie jazdy w godzinach wieczornych pociągi odjeżdżające z Warsawy w  kierunku wschodnim odchodzą 10 - 15 minut przed przyjazdem pociągów od strony zachodniej, a pociągi o tej porze jeżdżą raz na godzinę. Jest to typowy przykład niekorzystnego rozwiązania.

Rozkład jazdy winien być układany pod kątem skomunikowania wszystkich relacji podmiejskich, także pomiędzy pociągami na kierunku:

- otwockim oraz mińskim i wołomińskim na Dworcu Wschodnim,

- radomskim oraz grodziskim i sochaczewskim na Dworcu Zachodnim,

- grodziskim i sochaczewskim na przystanku Warszawa-Włochy,

- mińskim i wołomińskim na przystanku Warszawa-Rembertów

- oraz przyjazdy wieczorne pociągów dalekobieżnych na Dworzec Centralny z odjazdami pociągów podmiejskich z Warszawy-Śródmieście.

W pierwszej kolejności winny być powiązane przyjazdy i odjazdy poza godzinami szczytu.

OPÓŻNIENIA CELOWE

Pociąg odjeżdżający winien oczekiwać na pociąg skomunikowany opóżniony do pięciu minut, tzn jeżeli opóźnienie wynosi pięć minut odjazd zostaje przesunięty do czasu przyjazdu pociągu opóźnionego (chyba że opóźnienie wydłuży się ponad dziesięć minut). Odjazd pociągu, który ma zajęty tor winien być opóźniony do czasu zwolnienia toru tak aby pociąg nie stał pomiędzy stacjami, chyba że spowodowałoby to dalsze perturbacje w ruchu pociągów.

NOWE PRZYSTANKI i NOWE RELACJE

Patrząc na schemat Warszawskiego Węzła Kolejowego naniesiony na układ zabudowy widzimy kilka osiedli położonych blisko linii kolejowych nie posiadających przystanków oraz linie kolejowe, którymi nie jeżdżą pociągi podmiejskie. Poniżej wymieniam brakujące przystanki kolejowe i nowe relacje, które warto obsłużyć pociągami podmiejskimi.

NOWE PRZYSTANKI

Na linii Wołomińskiej:

- Warszawa-Zacisze w pobliżu ul. Klukowskiej (Kanał Bródnowski),

- Warszawa-Targówek Fabryczny w pobliżu ul. Naczelnikowskiej połączony z  przystankiem Warszawa-Targówek na łącznicy.

Na linii Mińskiej:

- Warszawa-Kawęczyn w pobliżu ul. Chełmżyńskiej,

- Warszawa-Utrata w pobliżu ul. Wiatracznej połączony ruchomym chodnikiem z  przystankiem Warszawa-Wiatraczna na linii Otwockiej.

Na łącznicy pomiędzy dworcem Warszawa-Wschodnia a Warszawą-Praga:

- Warszawa-Targówek na północ od Al. Solidarności połączony z przystankiem Warszawa-Targówek Fabryczny na linii Wołomińskiej.

Na linii Otwockiej:

- Warszawa-Wiatraczna w pobliżu ul. Wiatracznej połączony ruchomym chodnikiem z  przystankiem Warszawa- Utrata na linii Mińskiej.

Na łącznicy pomiędzy dworcem Warszawa-Gdańska a Warszawą-Wola:

- Warszawa-Powązki w pobliżu ul. Powązkowskiej,

- Warszawa-Obozowa w pobliżu ul. Obozowej.

Na łącznicy pomiędzy dworcem Warszawa-Gdańska a Warszawą-Gołąbki:

- Warszawa-Górce w pobliżu ul. Górczewskiej,

- Warszawa-Jelonki pomiędzy ul. Człuchowską a Połczyńską,

- Warszawa-Włochy Północne w obrębie stacji Odolany w pobliżu ul. Dźwigowej.

Na linii Radomskiej:

- Warszawa-Aleje Jerozolimskie pod Al. Jerozolimskimi połączony z  przystankiem WKD,

- Nowy dworzec Warszawa-Południe na miejsce przystanku Warszawa-Służewiec (lub przystanku Warszawa-Okęcie). Dworzec byłby skomunikowany z Międzynarodowym Dworcem Lotniczym Okęcie za pomocą autobusów wahadłowych oraz ze środkami komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje). Na tym dworcu zatrzymywałyby się wszystkie pociągi kursujące tą linią, tzn. także ekspresowe jadące w kierunku Radomia, Kielc, Sandomierza i dalej.

Jest to lokalizacja korzystna dla mieszkańców południowej Warszawy podróżujących na wymienionym kierunku. Autobusy wahadłowe do MDL Okęcie byłyby obsługiwane przez kolej stanowiąc namiastkę bezpośredniego połączenia kolejowego do terminalu lotniska. W autobusach byłaby informacja kolejowa i punkty sprzedaży biletów kolejowych na wszystkie relacje.

Dobrze skomunikowany Dworzec Warszawa-Południe stanowiłby czasową, tanią alternatywę dla planowanego w kilku wariantach połączenia szynowego do lotniska Okęcie. Budowa linii tramwajowej, bocznicy linii kolejowej, WKD lub metra stanowią inwestycje liniowe dla których trzeba znaleźć miejsce. Powstanie nowego dworca Warszawa-Południe jest warunkowane niewielkimi inwestycjami, zaś jego uruchomienie wymaga działań organizacyjnych, także zwiększenia częstości pociągów podmiejskich na omawianej linii.

NOWE RELACJE

Proponuję wykorzystanie istniejących łącznic kolejowych i wprowadzenie pociągów podmiejskich pomiędzy niżej wymienionymi stacjami:

- Warszawa-Praga - Warszawa Wschodnia

- Warszawa-Rembertów - Warszawa-Gdańska przez stację Warszawa-Zoo

- Warszawa-Gdańska - Warszawa-Gołąbki przez stację Odolany

- Warszawa-Wola - Warszawa-Włochy

- Warszawa-Wola - Warszawa-Rakowiec

Umożliwi to uruchomienie pociągów na następujących relacjach:

- Nasielsk - Warszawa-Wschodnia - Warszawa-Zachodnia

- Mińsk Mazowiecki - Warszawa-Gdańska

- Sochaczew - Warszawa-Gdańska, a także Sochaczew - Nasielsk

- Grodzisk Mazowiecki - Warszawa-Gdańska, a także Grodzisk - Nasielsk

- Warka - Warszawa-Gdańska, a także Warka - Nasielsk

Cenne byłoby zbadanie potrzeb transportowych pod kątem uruchamiania nowych połączeń; istnieje zapewne szereg innych miejsc, między którymi jest znaczny ruch i które mogłyby być obsługiwane przez kolej.

POPRAWIENIE WARUNKÓW PODRÓŻOWANIA

Pociągi winny być wyposażane w system otwierania drzwi przez pasażerów za pomocą przycisku. System winien być wyłączany w godzinach szczytu. Sygnał ostrzegający przed zamknięciem drzwi winien być nadawany zawsze w jednakowym odstępie przed zamknięciem drzwi, np. dwie sekundy wcześniej, a pociąg winien ruszać zawsze np. jedną sekundę po zamknięciu drzwi.

CZAS PRZEJAZDU

Występujące ograniczenia prędkości na torach, postoje pomiędzy przystankami i spóźnienia powodują, że czas podróży koleją staje się dłuższy niż konkurencyjnymi środkami transportu, które przecież mają kolizyjne i  zazwyczaj dłuższe trasy.

STANDARD WAGONÓW (TABOR)

Potrzebne są jednostki, które można łatwo łączyć i rozłączać tak aby dostosowywać ilość składów (jednostek) w pociągach do potrzeb przewozowych w krótkim czasie - w ciągu doby. W godzinach słabego napełnienia, tzn. wczesnych rannych i wieczornych pociągi winny być jednoskładowe, w godzinach szczytu trójskładowe a w pozostałych godzinach dwuskładowe. Dostosowanie długości składów warunkuje nie tylko komfort podróżnych, lecz także ich bezpieczeństwo.

DODATKOWE USŁUGI W POCIĄGACH I NA STACJACH

Zwiększenie ilości telefonów na stacjach i przystankach, telefony w pociągach. Wypożyczalnie rowerów i wózków dziecięcych na dworcach przy przechowalniach bagażu.