Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Minister Jan Szyszko wydał decyzję środowiskową dla budowy drogi numer 19 Święta Woda - Sochonie i modernizacji drogi krajowej numer osiem między Białymstokiem a Katrynką. Obie te inwestycje tworzyć mają obwodnicę Wasilkowa.

Decyzję musiał podjąć minister środowiska, a nie wojewoda, ponieważ łączący te inwestycje węzeł drogowy w Sochoniach zaplanowano na obszarach chronionych w ramach unijnej sieci Natura 2000. Do rozpoczęcia budowy wystarczy teraz teoretycznie pozwolenie na budowę, które wydaje wojewoda. Według Adama Dębskiego, jego rzecznika, wydanie takiej decyzji nie powinno potrwać dłużej niż dwa tygodnie - od momentu otrzymania wszystkich dokumentów z resortu środowiska. Wszystko zależy od tego, jak wielu działań kompensujących szkodliwy wpływ inwestycji na przyrodę domagać się będzie minister.

Tymczasem organizacje ekologiczne już zapowiedziały, że zaskarżą wczorajszą decyzję. Zgodnie z procedurą najpierw do organu ją wydającego - czyli ministra, później do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdaniem Przemysława Chylareckiego z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w opracowaniach dotyczących obu dróg inwestor nie przedstawił alternatywnego wariantu ich przebiegu, a ponadto węzeł w Sochoniach, z racji swego położenia, powinien być rondem, a nie wielopoziomowym skrzyżowaniem.