Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

2 marca br., w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja prasowa prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, podczas której minister przedstawił stanowisko w sprawie budowy obwodnicy Augustowa.

Zdaniem prof. Szyszko, aby skutecznie chronić faunę i florę Doliny Rospudy, a jednocześnie zachować ustalony w planach miejscowych przebieg obwodnicy, należy przeanalizować inne warianty, w tym trasę tunelem drogowym pod w/w Doliną. Takie rozwiązanie nie opóźni budowy obwodnicy Augustowa, przyczyni się natomiast do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i zapewni efektywną ochronę tego obszaru przyrodniczego.

- Przebieg obwodnicy jest zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jednak trasa w ustalonym przebiegu przecina niezwykłe cenne obszary, które są włączone do sieci Natura 2000. Są to obszary o niezwykle ważnym znaczeniu, z punktu widzenia zasobów przyrodniczych. Cały rejon Augustowa i Puszczy Augustowskiej jest unikalny w skali europejskiej - powiedział prof. Szyszko.

- Konieczne jest uzupełnienie przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji w sprawie budowy obwodnicy o analizę innego rozwiązania realizacyjnego, np. tunelu drogowego - dodał minister.

Z nieoficjalnych rozmów i pytań na konferencji prasowej wynika co następuje:

- tunel miałby mieć 1300 metrów długości i być zlokalizowany na głębokości 16 metrów pod ziemią;

- koszt tunelu szacuje się na 500 mln zł;

- Transprojekt Warszawa wykonał już wstępną koncepcję tunelu;

- dyr. Tadeusz Topczewski z GDDKiA o/Białystok powiedział, że nie opóźni to inwestycji, gdyż wpierw GDDKiA weźmie się za budowę dróg dojazdowych do tunelu, a z budową tegoż poczeka aż będzie gotowy projekt budowlano-wykonawczy;

- dyr. Tadeusz Topczewski powiedział, że szybkośc budowy tunelu wyniesie 300 metrów miesiecznie;

- oczywiście cała inwestycja (obwodnica Augustowa wraz z tunelem) będzie w tym przypadku mogła być zrealizowana przy wsparciu funduszy UE;

- tunel posadowiony na głebokości 16 metrów nie zakłóci stosunków wodnych;

- dyrektor Topczewski powiedział, że planowana estakada przez dolinę Rospudy miała kosztować 50 mln, a więc tunel byłby 10 razy droższy.

Przedstawicieli organizacji ekologicznych niepokoją słowa o wcześniejszej budowie dojazdów do tunelu, a dopiero później samego tunelu. Oczywistym jest, że budowa tunelu jest bardziej skomplikowana i długotrwała i dlatego to od niej powinno się zacząć, by wszystkie elementy inwestycji zakończyć równocześnie. Zapowiedż rozpoczęcia inwestycji od dróg doprowadzających do tunelu rodzi obawy, czy władze w ogóle mają zamiar go budować. Kiedy okaże się, że na tunel nie będzie pieniędzy a drogi będą już gotowe, może nastąpić nacisk na budowanie jednak estakad.

Kontrowersje budzi też długość tunelu. Tunel o długości 1300 m (jak we wstępnej koncepcji) ochroni tylko samą dolinę Rospudy o szerokości 700 m, natomiast pozostała część Ostoi Augustowskiej o szerokości 3 km zostanie wycięta - i to w pierwszej kolejności.