Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

W ramach prowadzonego aktualnie projektu Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska, realizowanego dzięki finansowej pomocy Unii Europejskiej, Towarzystwo na rzecz Ziemi prowadzi bieżącą identyfikację miejsc, w których planuje się wykonanie przedsięwzięć potencjalnie zagrażających lokalnym społecznościom i ich środowisku.

Ponawiamy prośbę o wskazywanie miejsc, a także bezpośredni kontakt samych zainteresowanych, którzy wymagają prawnego i eksperckiego wsparcia z zakresu ochrony środowiska. Na taką pomoc mogą liczyć głównie mieszkańcy wsi i małych miasteczek. Przykładami interesujących nas inwestycji mogą być m.in. planowane spalarnie i wysypiska odpadów, zapory wodne, drogi szybkiego ruchu czy też uciążliwe zakłady przemysłowe.

Równocześnie, od poniedziałku do piątku zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w sytuacjach zagrożenia środowiska i zdrowia społeczności lokalnych. Porad w tym zakresie udziela prawnik Paulina Kupczyk pod nr tel. 0507 326 892 lub w godz. 15.00-18.00 pod tel. 071 372 18 16. Pytania można również kierować pisemnie na adres e-mail: biuro(at)tnz.most.org.pl. Ponadto istnieje możliwość osobistego spotkania z prawnikiem w Oświęcimiu lub we Wrocławiu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.