Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

(Pismo Koalicji Lanckorońskiej skierowano do Marszałka Sejmu RP Marka Jurka, Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz Pana Janusza Kołodzieja - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury i Pana Dawida Jackiewicza - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej)

Działając na rzecz dobra publicznego pragniemy zwrócić Pańską uwagę na fakt, iż nowelizowana obecnie Ustawa o szczególnym trybie przygotowywania inwestycji w zakresie dróg krajowych jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze większe niezgodności z Konstytucją wprowadzi nowelizacja - druk sejmowy nr 854 - w zaproponowanym obecnie kształcie.

Składamy na Pana ręce niezależną opinię prawną, która wykazuje, że wymieniona ustawa jest niezgodna z 8 artykułami konstytucji, tj.:

- art.2 Konstytucji RP

- art.31 ust.3 Konstytucji RP

- art.32 ust.1 Konstytucji RP

- art.45 ust.1 Konstytucji RP

- art.64 ust.1 Konstytucji RP

- art.64 ust.3 Konstytucji RP

- art.77 Konstytucji RP

Z powodu tych niezgodności Ustawa łamie m.in prawo własności, prawo dostępu do sądów powszechnych, niezawisłość sądów.

Wnioskujemy o wszczęcie procedur, które wyeliminują ten szkodliwy akt prawny z polskiego prawodawstwa oraz wstrzymają nowelizację tej ustawy.