Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

19 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Koluszkach została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka Koluszki – Skierniewice będącego fragmentem linii kolejowej Łódź – Warszawa. Zlecającym są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaś wykonawcą wyłonione w drodze przetargu konsorcjum Trakcja Polska.

Jego liderem jest Trakcja Polska – PKRE S.A. Pozostali członkowie to: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych-7 S.A. (Warszawa), Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie sp. z o.o., PKP Energetyka sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (Wrocław), Zakład Napraw Infrastruktury Radom sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu sp. z o.o., Przedsiębiorstwo AGAT sp. z o.o. (Kielce), Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej “ DOLKOM sp. z o.o. (Wrocław).

Wartość prac przewidzianych kontraktem wynosi, 457 mln zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75% wartości umowy czyli 343 mln zł, a wysokość wkładu z budżetu państwa 114 mln zł.

Jest to największa z umów modernizacji sieci kolejowej podpisana dotychczas przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zgodnie z warunkami kontraktu, prace zostaną wykonane w terminie 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do czerwca 2008 roku. W zakres zadania wchodzą m.in:

* wymiana nawierzchni kolejowej (torów, rozjazdów i podtorza),

* wykonanie obwodnic,

* przebudowa 3 stacji (Skierniewice, Płycwia i Rogów),

* przebudowa 6 przystanków osobowych,

* wymiana urządzeń zasilania elektroenergetycznego,

* przebudowa 24 przejazdów kolejowych (samoczynna sygnalizacja świetlna i dźwiękowa,część wyposażona w półrogatki),

* przebudowa 3 mostów, 6 wiaduktów, 1 kładki dla pieszych, 27 przepustów,

* budowa przejścia podziemnego dla pieszych w Rogowie.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Celiński oraz członek Zarządu Teresa Zwiernik. Konsorcjum reprezentowali Prezes Zarządu Trakcja Polska – PKRE S.A. Maciej Radziwiłł oraz członek Zarządu Tadeusz Kałdanek.

W uroczystości udział wzięli: Helena Pietraszkiewicz, wojewoda łódzki, Mirosław Chaberek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa oraz Andrzej Wach, prezes Zarządu PKP S.A.

Przetarg na modernizację odcinka Koluszki - Łódź Widzew, kóry jest w jeszcze gorszym stanie, niestety musi zostać powtórzony. W optymistycznym wariancie można się spodziewać jego rozstrzygnięcia w ciągu dwóch miesięcy. Odcinek Warszawa - Skierniewice, jako najlepiej utrzymany, będzie remontowny w następnej kolejności - po 2008 roku.