Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

9 marca 2006 r. odbyło się w Katowicach spotkanie przedstawicieli samorządów Województwa Śląskiego z reprezentantami Polskich Linii Kolejowych SA. Kolejarze przedstawili projekty modernizacji kolei do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarządzająca liniami kolejowymi PKP PLK SA gotowa jest wyłożyć pieniądze na wkład własny do omawianych projektów, oczekując od samorządowców wprowadzenia ich do RPO.

PKP PLK S.A. przedstawiło następujące inwestycje w województwie, które zostały już wstępnie zaakceptowane przez władze samorządu:

1. Lekka kolej miejska (LKM):

I etap: Tychy Miasto - Katowice - Sosnowiec: skrócenie czasu przejazdu o ok. 20 minut - 80 mln złotych (skrócenie czasu przejazdu o 1 minutę za 4 mln złotych)

II etap: Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i perspektywiczne kolejowe połączenie Oświęcim – Tychy: skrócenie czasu przejazdu z Katowic do Oświęcimia o 35 minut (przez Mysłowice) – 57 mln złotych

2. Modernizacja odcinka Bytom – Gliwice: skrócenie czasu przejazdu o 15 minut, koszt: 50 mln złotych (skrócenie czasu przejazdu o 1 minutę za 3,3 mln złotych)

3. Rewitalizacja kolejowej komunikacji pasażerskiej na odcinku Katowice - Rybnik: skrócenie czasu przejazdu o 20 minut – 13,9 mln złotych (skrócenie czasu przejazdu o 1 minutę za 700 tys zł)

4.Budowa nowego śladu linii kolejowej Chorzów Batory –Tczew, na odcinku Chorzów Batory – Chorzów Stary – 300 mln złotych (80 mln wkładu PLK S.A.).

Razem ok. 500 mln zł.

Następnie kolejarze omówili propozycje, które jeszcze nie zostały zaakceptowane, tj.:

5. Modernizacja linii kolejowych południowego rejonu województwa śląskiego, czyli Bielsko-Biała - Cieszyn, Bronów - Bieniowiec - Skoczów, Goleszów - Wisła Głębce o łącznej długości 75 km. Szacowany koszt inwestycji 110 mln złotych. Po modernizacji odcinka Bielsko-Biała - Cieszyn skrócenie czasu przejazdu do 40 minut. Co ciekawe, według prezentacji PLK S.A. obecnie odcinek ten pociąg pokonuje w 132 minuty, podczas gdy według sieciowego rozkładu jazdy 2005/6 jest to ok. 90 minut.

6. Rewitalizacja kolejowej komunikacji pasażerskiej na odcinku:Częstochowa - Lubliniec z perspektywicznym połączeniem do Gliwic:

Etap I: Modernizacja toru nr na odcinku Częstochowa - Lubliniec: długość odcinka: 39 km, szacowany koszt: 50 mln złotych, skrócenie czasu przejazdu o 25 minut;

Etap II: Naprawa główna toru nr 1 na odcinku Lubliniec - Paczyna: długość odcinka 17,6 km, szacowany koszt: 41 mln złotych;

7. Budowa nowych linii kolejowych dopełniających układ południowego rejonu województwa, tj.:

a. Wisła Głebce – Zwardoń – koszt: 150 mln złotych, długość: 17,9 km (linia jednotorowa)

b. Bystra Wilkowice – Szczyrk – koszt: 70 mln złotych, długość: 7 km (linia jednotorowa, niezelektryfikowana)

Łącznie nowe propozycje kosztowałyby: 421 mln złotych. Zmodernizowano by 131,6 km linii kolejowych za 201 mln złotych, czyli 1,53 mln złotych za kilometr. Wybudowano by 24,9 km linii kolejowych za 220 mln złotych, czyli 8,83 mln za kilometr.