Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

6 marca 2006 r. odbyło się w Białymstoku spotkanie przedstawicieli samorządów Województwa Podlaskiego z reprezentantami Polskich Linii Kolejowych SA. Kolejarze przedstawili projekty modernizacji kolei do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Funduszu Spójności. Zarządzająca liniami kolejowymi PKP PLK SA gotowa jest wyłożyć pieniądze na wkład własny do omawianych projektów, oczekując od samorządowców wprowadzenia ich do RPO.

Inwestycje wojewódzkie

I. Najpierw przedstawiono inwestycje zaproponowane Marszałkowi Województwa.

1. Kuźnica - Geniusze (naprawa główna toru Nr 1 oraz torów na stacji Kuźnica Białostocka wraz z wymianą rozjazdów): 4,80 km; koszt 8,8 mln zł.

2. Granica Państwa - Chryzanów (naprawa główna toru Nr 1S oraz torów na stacji Siemianówka wraz z przebudową głowicy rozjazdowej oraz wymiana rozjazdów na stacjach Mikłaszewo i Zabłodczyzna): 18,00 km; koszt 33,1 mln zł.

3. Sokółka - Kuźnica (naprawa główna toru Nr 1 oraz torów na stacji Kuźnica Białostocka wraz wymianą rozjazdów): 7,95 km; koszt 11,7 mln zł.

4. Białystok - Białystok Starosielce (naprawa główna toru Nr 1): 1,90 km; koszt 2,9 mln zł.

5. Czeremcha - Białystok (naprawa główna toru Nr 1): 31,10 km; koszt 46,7 mln zł.

6. Siedlce - Siemianówka (naprawa główna toru Nr 1): 6,50 km; koszt 9,8 mln zł.

RAZEM: modernizacja 70,25 km, przy przewidywanym koszcie 113 mln zł (1,61 mln zł/km).

Białostocka kolej aglomeracyjna

II. Następnie zachęcano Prezydenta Miasta Białystok do rozwijania transportu publicznego aglomeracji, poprzez wykorzystanie linii kolejowych:

1. Kuriany - Białystok - Białystok Bacieczki: 23 km; koszt 10 mln zł;

2. Kuriany - Białystok - Lewickie: 21 km; koszt 20 mln zł.

RAZEM: modernizacja 44 km, przy przewidywanym koszcie 30 mln zł (0,68 mln zł/km).

Modernizacja przejazdów

Na zakończenie zaproponowano samorządom podjęcie współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg kołowych i kolejowych na terenie województwa. Miała by ona objąć instalowanie sygnalizacji oraz wymianę nawierzchni drogowej i kolejowej w kilkunastu punktach, na sześciu liniach.

Wymiana nawierzchni

1. Zielonka - Kuźnica Białostocka (1 projekt): koszt 100 tys zł;

2. Siedlce - Siemianówka (1 projekt): koszt 100 tys zł;

3. Białystok – Bartoszyce (2 projekty): łączny koszt 350 tys zł;

4. Sokółka - Suwałki (1 projekt): koszt 100 tys zł.

Instalacja sygnalizacji

1. Zielonka - Kuźnica Białostocka (4 projekty): łączny koszt 2,3 mln zł;

2. Siedlce - Siemianówka (1 projekt): koszt 620 tys zł;

3. Czeremcha - Białystok (1 projekt): koszt 320 tys zł;

4. Czeremcha - Brześć (1 projekt): koszt 610 tys zł.

RAZEM: modernizacja 5 skrzyżowań oraz 7 sygnalizacji, przy przewidywanym koszcie 4,5 mln zł (średnio: 550 tys zł/sygnalizacja oraz 130 tys zł/nawierzchnia).