Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

31 marca 2006 r. odbyło się w Rzeszowie spotkanie przedstawicieli samorządów Województwa Podkarpackiego z reprezentantami Polskich Linii Kolejowych SA. Kolejarze przedstawili projekty modernizacji kolei do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarządzająca liniami kolejowymi PKP PLK SA oczekuje od samorządowców wprowadzenia ich do RPO.

Pan Włodzimierz Żmuda, Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie zachęcał do wpisania na listę projektów RPO województwa Podkarpackiego następujące modernizacje linii kolejowych:

1. nr 71, Ocice - Rzeszów na całym odcinku o długości 67,3 km za 219 mln złotych przy skróceniu czasu jazdy o 30 minut;

2. nr 108, Stróże – Krościenko na odcinku Nowy Zagórz – granica województwa o długości 83 km za 108 mln złotych przy skróceniu czasu jazdy o 39,3 minuty

3. nr 107, Nowy Zagórz - Łupków na odcinku Łupków – granica państwa o długości 1,957 km za 2,54 mln złotych przy skróceniu czasu jazdy o 29,8 minuty (?!);

4. nr 106, Rzeszów - Jasło na odcinku Czudec - Jasło o długości 16,1 km za 23,4 mln złotych przy skróceniu czasu jazdy o 17,5 minuty;

5. nr 25, Łódź Kaliska - Dębica na odcinku Sandomierz – Dębica o długości 70,4 km za 105,5 mln złotych przy skróceniu czasu jazdy o 35 minut;

6. nr 92, Przemyśl - Medyka na odcinku Hurko - Medyka o długości 2,0 km za 2,90 mln złotych przy skróceniu czasu jazdy o 3 minuty;

7. nr 614, Żurawica - Hurko na całym odcinku o długości 2,467 km za 3,33 mln złotych przy skróceniu czasu jazdy o 16,7 minuty (?!);

8. nr 615, Przemyśl – Przemyśl Bakończyce na całym odcinku o długości 0,395 km za 0,53 mln złotych przy skróceniu czasu jazdy o 2,6 minuty;

9. nr 618, Jasło Towarowe - Sobniów na całym odcinku o długości 4,444 km za 5,78 mln złotych przy skróceniu czasu jazdy o 2,6 minuty;

Łącznie inwestycje na 471 mln złotych na długości 248 km linii kolejowych, przy skróceniu czasu jazdy o 176,5 minuty, czyli 1,9 mln złotych za kilometr i 2,67 mln złotych za minutę.

Oprócz inwestycji regionalnych PKP PLK S.A. zaproponowała także możliwości zainwestowana w obszarze metropolitalnym Rzeszowa w następujące modernizacje:

1. Linii kolejowej nr 91 na odcinkach Dębica – Rzeszów i Rzeszów – Łańcut o łącznej długości 63,708 km za łączną kwotę 102,8 mln złotych;

2. Linii kolejowej nr 71 na odcinkach Kolbuszowa – Rzeszów i Rzeszów – lotnisko Jasionka o łącznej długości 32,632 km za łączną kwotę 23,4 mln złotych;

3. Linii kolejowej nr 106 na odcinku Rzeszów – Frysztak o długości 47,674 km za kwotę 68,8 mln złotych

Łącznie inwestycje w aglomeracji za 205 mln złotych na długości 144 km linii kolejowych, czyli 1,42 mln złotych za kilometr.

Ponadto zaproponowano władzom samorządowym przejęcie linii kolejowych nr 119 i nr 125 na trasie Żurawica - Małkowice: odpowiednio linia normalnotorowa i szerokotorowa.