Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

10 marca 2006 r. odbyło się w Opolu spotkanie reprezentantów Polskich Linii Kolejowych SA z przedstawicielami samorządów Województwa Opolskiego. PLK zaproponowała kilka inwestycji do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Funduszu Spójności. Zarządzająca liniami kolejowymi PKP PLK SA gotowa jest wyłożyć pieniądze na wkład własny do omawianych projektów, oczekując od samorządowców wprowadzenia ich do RPO. Na spotkaniu przedstawiono poniższą listę proponowanych modernizacji.

I. Opole - Nysa: 49 km; koszt 310 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 48 min.

II. Opole - Fosowskie - Lubliniec: 54 km; koszt 360 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 29 min.

W tym:

Etap 1. Opole - Fosowskie: 32 km

Etap 2. Fosowskie - Lubliniec: 22 km

III. Oleśnica - Sieraków - Lubliniec: 115 km; koszt 1200 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 67 min.

W tym:

Etap 1. Kluczbork - Sieraków - Lubliniec: 51 km; koszt 750 mln zł;

Etap 2. Oleśnica - Kluczbork: 64 km; koszt 450 mln zł.

IV. Kluczbork - Kępno: 43 km; koszt 650 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 29 min.

VI. Brzeg - Nysa: 48 km; koszt 350 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 38 min.

W sumie do modernizacji zaproponowano 309 km linii kolejowych, przy koszcie 3,14 mld zł oraz skróceniu czasów przejazdu łącznie o 211 min.

Po przeliczeniu: koszt modernizacji 1 km = 10 mln zł, koszt skrócenia czasu jazdy o 1 min = 15 mln zł.