Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Dnia 16 lutego 2006 r. odbyło się w Łodzi spotkanie przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych SA z reprezentantami samorządów Województwa Łódzkiego. Wiceprezes Zarządu Spółki Zbigniew Szafraski zaprezentował propozycje inwestycji do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Funduszu Spójności.

PKP PLK SA, zarządzająca liniami kolejowymi, jest gotowa wyłożyć pieniądze na wkład własny do omawianych projektów. Od samorządowców oczekuje wprowadzenia ich do RPO. Na spotkaniu przedstawiono listę potencjalnych inwestycji.

I. Najpierw zaproponowano modernizację następujących odcinków linii:

1. Bednary - Zgierz (tor 1): 46,7 km; 75 mln zł;

2. Łódź Kaliska - Zduńska Wola (tory 1 i 2): 55 km; 90 mln zł;

3. Łódź Widzew - Kutno (tor 1): 70 km; 27 mln zł.

RAZEM: modernizacja 171,7 km, przy przewidywanym koszcie 192 mln zł (1,12 mln zl/km).

II. Prezydenta Miasta Łodzi zachęcano do rozwijania transportu publicznego aglomeracji, poprzez modernizację tras:

1. Łódź Chojny - Łódź Kaliska (8 km);

2. Łódź Widzew - Łódź Chojny (6 km);

3. Retkinia - Lublinek (6 km);

4. Łódź Widzew - Zgierz (13 km);

5. Łódź Kaliska - Zgierz (13 km);

6. Łódź Olechów (10 km);

7. Łódź Widzew - Łódź Olechów (12 km).

RAZEM: modernizacja 68 km, przy przewidywanym koszcie 264 mln zł (3,88 mln zl/km).

III. Zaproponowano także wykorzystanie linii kolejowych umożliwiających dojazd do lotniska Lublinek (Łódź Widzew - Łódź Chojny - Lublinek).

1. Łódź Widzew - Łódź Chojny (tor 1): 6 km; 17 mln zł.

2. st. Łódź Chojny + Łódź Chojny - Łodź Kaliska Towarowa (tory 1 i 2): 11,8 km; 28,1 mln zł.

3. Łódź Kaliska Towarowa - Retkinia (tory 1 i 2): 3,4 km; 7 mln zł.

4. Retkinia - Lublinek (tory 1 i 2): 7,2 km; 15 mln zł.

RAZEM: modernizacja 28,4 km, przy przewidywanym koszcie 67,1 mln zł. Do tego doliczono jeszcze naprawę obiektów inżynieryjnych w ciągu komunikacyjnym (0,9 mln zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowej (3,0 mln zł). Czyli łączny koszt wynieść ma 71 mln zł, co daje 2,5 mln zl/km.

IV. Na zakończenie, zaproponowano samorządom podjęcie współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg kołowych i kolejowych na terenie województwa. Miała by ona objąć zabudowę jednej sygnalizacji, na trasie Łódź Kaliska - Tuplice (koszt 0,7 mln zł) oraz wymianę nawierzchni drogowej i kolejowej w kilkunastu punktach, na pięciu liniach:

1. Łódź Kaliska - Dębica: 4 projekty; łączny koszt: od 1,1 do 2,4 mln zł (w zależności od rodzaju nawierzchni);

2. Warszawa Centralna - Katowice: 1 projekt (70 tys zł);

3. Łódź Kaliska - Tuplice: 3 projekty; łączny koszt: od 0,3 do 1,3 mln zł (w zależności od rodzaju nawierzchni);

4. Bednary - Łódź Kaliska: 3 projekty; łączny koszt: 0,2 mln zł;

5. Łódź Widzew - Kutno: 2 projekty; łączny koszt: 0,1 mln zł.

RAZEM: modernizacja 1 sygnalizacji i 13 skrzyżowań, przy przewidywanym koszcie od 2,5 do 4,5 mln zł, czyli licząc średnio ok. 3,5 mln zł.

W sumie zaproponowano zmodernizowanie 268,5 km. Przewiduje się, że łączny koszt robót wyniesie 467,5 mln zł.

Po przeliczeniu: koszt modernizacji 1 km = 1,74 mln zł.