Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

27 marca 2006 r. odbyło się w Toruniu spotkanie przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych SA z reprezentantami samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. PLK zaproponowała kilka inwestycji do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Funduszu Spójności. Zarządzająca liniami kolejowymi PKP PLK SA gotowa jest wyłożyć pieniądze na wkład własny do omawianych projektów. Od samorządowców oczekuje wprowadzenia ich do RPO. Na spotkaniu przedstawiono listę linii do modernizacji, uzgodnionych uprzednio z Marszałkiem Województwa.

1) Kutno - Piła Główna: tory 1 i 2 na stacji Włocławek oraz na odcinku Toruń Gł. - Bydgoszcz Prądy: 95 km; skrócenie czasu jazdy o 44 min; koszt 144,2 mln zł.

2) Inowrocław Rąbinek - Żnin: odcinek Inowrocław Rąbinek - Żnin (tor 1): 33,4 km; skrócenie czasu jazdy o 16 min; koszt 30,2 mln zł.

3) Toruń Wschodni - Malbork: odcinek Chełmża - Gardeja (tor 1): 29 km; skrócenie czasu jazdy o 38 min; koszt 27,5 mln zł.

4) Działdowo - Chojnice: odcinek Tama Brodzka - Laskowice Pomorskie (tor 1): 76,1 km; skrócenie czasu jazdy o 34 min; koszt 33,5 mln zł.

5) Poznań Wschód - Skandwa: odcinek Mogilno - Toruń Gł. - Biskupiec Pomorski (tory 1 i 2): 101,8 km; skrócenie czasu jazdy o 70 min; koszt 126,6 mln zł.

W sumie zaproponowano zmodernizowanie 335,3 km. Przewiduje się, że łączny koszt robót wyniesie 362 mln zł, oraz że skrócone zostaną czasy jazdy o 202 min.

Po przeliczeniu: koszt modernizacji 1 km = 1,1 mln zł; koszt skrócenia czasu jazdy o 1 min = 1,8 mln zł.