Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Dnia 3 marca 2006 r. odbyło się w Kielcach spotkanie przedstawicieli samorządów Województwa Świętokrzyskiego z reprezentantami Polskich Linii Kolejowych SA. Kolejarze zaproponowali kilka inwestycji do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Funduszu Spójności. Zarządzająca liniami kolejowymi PKP PLK SA gotowa jest wyłożyć pieniądze na wkład własny do omawianych projektów (w wysokości 15% kosztów całkowitych), oczekując od samorządowców wprowadzenia ich do RPO. Na spotkaniu przedstawiono poniższe propozycje robót.

I. Łódź Kaliska - Dębica

1. Odcinek Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna: 86 km; koszt 161,9 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 21 min.

2. Odcinek Skarżysko-Kamienna - Sandomierz: 98 km; koszt 420 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 30 min.

II. Kielce - Fosowskie: odcinek Kielce - Czarnca: 53 km; koszt 18,5 mln.

III. Budowa łącznicy dla przewozów kolejowych łączącej linię Nr 61 Kielce - Fosowskie z linią Nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie: 4 km; koszt 18 mln.

W sumie do modernizacji zaproponowano 237 km linii kolejowych, przy koszcie 600,4 mln zł oraz budowę jednej łącznicy.

Po przeliczeniu: koszt modernizacji 1 km = 2,5 mln zł, koszt budowy 1 km łącznicy = 4,5 mln zł.