Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Dnia 13 marca 2006 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych SA z reprezentantami samorządów Województwa Dolnośląskiego. Wiceprezes Zarządu Spółki Zbigniew Szafraski zaprezentował propozycje inwestycji do włączenia do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w celu uzyskania finansowania z Funduszu Spójności. PKP PLK SA, zarządzająca liniami kolejowymi, jest gotowa wyłożyć pieniądze na wkład własny do omawianych projektów. Od samorządowców oczekuje wprowadzenia ich do RPO.

Na spotkaniu przedstawiono listę potencjalnych inwestycji:

1. Wrocław - Jelenia Góra: 128 km; 1140 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 93 min.

I etap (900 mln zł): Wrocław - Świebodzice (59 km);

II etap (240 mln zł): Świebodzice - Wałbrzych Główny (21 km); Wałbrzych Główny - Jelenia Góra (48 km).

2. Wrocław - Berlin: 329 km; 1950 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 100 min.

Proponowany projekt dotyczyć ma odcinka Miłkowice - Forst (115 km) i dzielony jest na dwie części:

I etap (1500 mln zł) budowa drugiego toru i modernizacja starego;

II etap (450 mln) elektryfikacja linii, budowa przystanków, itp.

3. Wrocławska Kolej Aglomeracyjna: 338 km; 1076,1 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 30 min.

Relacje:

- Żmigród - Wrocław Główny - Strzelin (86 km);

- Oława - Wrocław Główny - Malczyce (72 km);

- Oleśnica - Wrocław Główny - Jelcz Laskowice (65 km);

- Wołów - Wrocław Świebodzki - Kąty Wrocławskie (61km);

- Kobierzyce - Wrocław Gł. - W-w N/o - Jelcz Laskowice (54 km).

4. Wrocław - Międzylesie - Granica Państwa: 136 km; 2040 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 51 min.

5. Kłodzko - Kudowa Zdrój: 40 km; 250 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 33 min.

6. Kłodzko - Stronie Śląskie: 27 km; 150 mln zł; skrócenie czasu jazdy o 55 min.

W sumie zaproponowano zmodernizowanie 784 km linii kolejowych. Przewiduje się, że łączny koszt robót wyniesie 6,6 mld zł, a czasy jazdy skrócone zostaną o 362 min.

Po przeliczeniu: koszt modernizacji 1 km = ok. 8 mln zł; koszt skrócenia czasu jazdy o 1 min = 18 mln zł.