Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Minister transportu Jerzy Polaczek podpisał 2 czerwca umowę z PKP Intercity oraz spółką Przewozy Regionalne na organizowanie, wykonywanie oraz dotowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych połączeń kolejowych w ramach usług publicznych. Natomiast umowa podpisana z Polskimi Liniami Kolejowymi dotyczy dofinansowania, utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Dwie spółki przewozowe otrzymają w tym roku z budżetu nieco ponad 250 mln zł (w kolejnych odpowiednio 230 i 240 mln zł). Dla PKP PLK w 2006 r. zaplanowano 260 mln zł.