Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Najważniejsze działania Koalicji Lanckorońskiej w latach 2006-2007 to:

Stworzenie i utrzymywanie Koalicji

a) Spotkanie Założycielskie Koalicji (30-31 marca 2006 r., Warszawa)

b) Obsługa techniczna - założenie i prowadzenie sekretariatu Koalicji

c) Cztery spotkania robocze (pierwsze w sierpniu 2006 r.)

d) Dwa Spotkania Generalne Koalicji (pierwsze w listopadzie 2006 r.)

Wydawnictwa

a) Trzy broszury:

- Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi;

- Udział społeczny w postępowaniach dotyczących inwestycji drogowych - przewodnik dla uczestników;

- Natura 2000 a planowane inwestycje drogowe w Polsce - mapa konfliktów.

b) Pięć raportów analizujących aktualne, najważniejsze problemy transportowe, które mają znaczenie dla ochrony środowiska Polski i promocji ekologicznego transportu.

c) Osiem numerów Zielonego Światła - kwartalnika Centrum Zrównoważonego Transportu.

Komunikacja

a) Budowa i utrzymywanie internetowego serwisu informacyjnego służącego wymianie informacji pomiędzy organizacjami oraz przekazywaniu informacji mediom, przedstawicielom administracji i wszystkim innym zainteresowanym stronom. W serwisie zamieszczane są bieżące analizy wydarzeń związanych z transportem oraz opinie i stanowiska organizacji.

b) Organizacja konferencji prasowych dotyczących najważniejszych bieżących spraw, którymi zajmuje się Koalicja.

c) Organizacja ogólnokrajowej konferencji pt. Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym, skierowanej do samorządów/urzędów wojewódzkich (czerwiec 2006 r).

d) Śledzenie prac nad ustawami w Sejmie i Senacie, w tym uczestnictwo w posiedzeniach odpowiednich komisji parlamentu oraz opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń i strategii, mających znaczenie dla funkcjonowania i kształtu transportu w Polsce.

Wspieranie organizacji

a) Porady prawne dla organizacji pozarządowych, a zwłaszcza członków Koalicji.

b) Porady i pomoc w sprawach organizacyjnych, członkowskich itp. dla organizacji pozarządowych, a zwłaszcza członków Koalicji.

c) Wsparcie techniczne dla lokalnych działań organizacji (opracowanie i druk 5 wydawnictw typu plakat, ulotka, broszura).

d) Szkolenia podnoszące kwalifikacje członkow organizacji pozarządowych.