Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Obecnie właściwie wszystkie województwa przechodzą okres konsultacji społecznych regionalnych programów operacyjnych. Na stronach internetowych 14 Urzędów Marszałkowskich można znaleźć pełne projekty RPO podlegające konsultacji. Tylko województwa zachodniopomorskie i podlaskie nadal opracowują swoje programy operacyjne, a przynajmniej trudno znaleźć ślad najnowszej wersji RPO na ich stronach internetowych. Województwo podlaskie umieściło w internecie jedynie projekt podziału RPO na priorytety i działania. W zestawieniu poniżej można znaleźć informacje o tym gdzie i do kiedy składać uwagi i wnioski do konsultowanych obecnie RPO.

Niektóre województwa przygotowały specjalne ankiety lub formularze do zgłaszania uwag do RPO, np. warmińsko - mazurskie, kujawsko - pomorskie, lubuskie, opolskie, pomorskie. Warto przetestować sprawność działania adresów mailowych w sprawie RPO. Na skierowane przez nas pytanie o termin konsultacji pod wszystkie wymienione adresy otrzymaliśmy w ciągu 4 dni odpowiedzi tylko z 7 województw.

Zestawienie RPO

Województwo dolnośląskie

Termin konsultacji: b.d.

Email kontaktowy: umwd@umwd.pl

www.rpo.umwd.pl/RPO_21.03.06_mod.pdf

Województwo kujawsko-pomorskie

Termin konsultacji: b.d.

Email kontaktowy: urzad@kujawsko-pomorskie.pl

www.kujawsko-pomorskie.pl/files/roz_reg/prog_oper/rpo/RPO_2007_2013_wersja_II.pdf

Województwo lubelskie

Termin konsultacji: do 9 czerwca br.

Email kontaktowy: kontakt@lubelskie.pl

www.lubelskie.pl/um/dokumenty3.php

Województwo lubuskie

Termin konsultacji: do końca czerwca br.

Email kontaktowy: fundusze.program@um.lubuski.pl

www.zporr.lubuskie.pl/e-cms/ob.php/wstępny%20projekt%20LRPO%202007-2013.pdf?id=130

Województwo łódzkie

Termin konsultacji: b.d.

Email kontaktowy: strategia@lodzkie.pl

www.lodzkie.pl/lodzkie/fundusze/programowanie/rop/index.html

Województwo małopolskie

Termin konsultacji: do końca sierpnia br.

Email kontaktowy: mrpo@malopolska.mw.gov.pl

um.wrotamalopolski.pl/RozwojRegionalny/RPOperacyjny/

Województwo mazowieckie

Termin konsultacji: do końca sierpnia br.

Email kontaktowy: rpo@mazovia.pl

www.mazovia.pl/?a=news&id=2216

Województwo opolskie

Termin konsultacji: do 30 czerwca br.

Email kontaktowy: konsultacje.rpo@umwo.opole.pl

umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=1785

Województwo podkarpackie

Termin konsultacji: do końca lipca br.

Email kontaktowy: drr@podkarpackie.pl

www.wrota.podkarpackie.pl/res/um/samorzad/rpo_10_05_2006.pdf

Województwo podlaskie

Termin konsultacji: b.d.

Email kontaktowy: rafal.jorczykowski@umwp-podlasie.pl

www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/645158BD-67ED-41DD-A64E-A053BB0A1D4E/0/RPO120506rtf.rtf

Województwo pomorskie

Termin konsultacji: do 14 lipca br.

Email kontaktowy: rpo@woj-pomorskie.pl

www.dpr.woj-pomorskie.pl/?dzial=626

Województwo śląskie

Termin konsultacji: b.d.

Email kontaktowy: fundusze@silesia-region.pl

rpo.silesia-region.pl/?grupa=1&art=1130167566&kat=0_07&katrodzic=0

Województwo świętokrzyskie

Termin konsultacji: b.d.

Email kontaktowy: wojcik.k@sejmik.kielce.pl

www.rozwoj-swietokrzyskie.pl

Województwo warmińsko-mazurskie

Termin konsultacji: do 31 maja br.

Email kontaktowy: dpr@warmia.mazury.pl

www.wm.24.pl/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=82

Województwo wielkopolskie

Termin konsultacji: do końca lipca br.

Email kontaktowy: strategia2020@umww.pl

www.wielkopolska.mw.gov.pl/doc.php?dcid=1557&grid=875

Województwo zachodniopomorskie

Termin konsultacji: b.d.

Email kontaktowy: dp-sekretariat@wzp.pl

www.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=1445