Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

5 maja 2006 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego w Poznaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podpisana Umowa w sprawie wykonania wymiany nawierzchni torowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej Kluczbork Poznań, w torze nr 1, na szlakach Ostrów Wielkopolski - Biniew oraz Biniew - Bronów.

W ramach zadań objętych Umową wykonane zostaną między innymi następujące prace:

Szlak Ostrów Wlkp. - Biniew:

- wymiana nawierzchni torowej na długości około 8 km;

- modernizacja nawierzchni drogowej na 5 przejazdach kolejowych.

Szlak Biniew - Bronów

- wymiana nawierzchni torowej na długości ok. 5,5 km;

- modernizacja nawierzchni drogowej na 3 przejazdach kolejowych.

Wykonawcą jest konsorcjum, w skład którego wchodzą cztery firmy: Zakład Robót Komunikacyjnych "Dom", Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SA i Torpol (wszystkie z Poznania) oraz wrocławskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "Dolkom". Roboty rozpoczną się już za kilka dni, a zakończą 30 czerwca. W tym czasie zostanie wymienione ponad 13 km nawierzchni torowej i zmodernizowane zostanie osiem przejazdów kolejowych. Pieniądze (35,4 mln zł) dają PKP Polskie Linie Kolejowe w Poznaniu i z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Naprawa torowiska przyniesie szybszą i bezpieczniejszą jazdę z Poznania do Kluczborka. Do końca czerwca pasażerowie poruszający się na tej trasie będą jednak musieli liczyć się z niewielkimi opóźnieniami pociągów.

Szczegółowe zmiany w rozkładzie jazdy będą niebawem dostępne na stronie internetowej www.pr.pkp.pl, a także na dworcowych punktach informacji i na plakatach.

Wartość prac objętych Umową wynosi: 35,4 mln zł. Zostaną one zrealizowane ze środków własnych spółki PLK, a następnie mają być refinansowane z dotacji budżetowej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Transport.