Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Przekazuję wszystkim zainteresowanym zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące budowy drugiego odcinka autostrady A1 między Grudziądzem a Toruniem.

Terminy i zgłoszenia

Odbędą się one w Toruniu 31 maja w Sali Audytoryjnej Centrum Targowego Park przy ulicy Szosa Bydgoska 3 o godz. 11.00 (od 9.00 mozna zapoznawac sie z dokumentami).

Obecność należy potwierdzić u Pani Ewy Łydkowskiej, numer tel 058-692-93-70.

Konsultacje te są organizowane przez GTC, firmę która w systemie koncesyjnym buduje pierwszy odcinek A1 od Gdanska. Obecnie GTC przygotowuje raport o oddziaływaniu na środowisko dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (bedą też przedstawiciele Banku). Konsultacje dotyczą właśnie zakresu raportu, warunków i wymagań budowy autostrady, identyfikacji problemów środowiskowych. Konsultacje te nie stanowią części krajowej procedury udziału społeczenstwa.

W zasadzie nie wiadomo, czy GTC w ogóle będzie budować A1, gdyż rząd jeszcze nie zdecydował o wyborze systemu budowy.

Konflikty

Na planowanym odcinku występuje szereg konfliktów z obszarami cennymi przyrodniczo Natura 2000 - kilkukrotne wejscie w PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, Nieszawska Dolina Wisły oraz OChK Bory Tucholskie, LKP Bory Tucholskie, ZPK Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, GZWP nr 129 Dolina Mątawy i Osy, korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, korytarze migracyjne, OChK Doliny Osy i Gardęgi, OChK Zgniłka - Wiecznowronie, Dolina Bachy, OChK Dolina Drwęcy, rezerwat ichtiologiczny Rzeka Drwęca, Zbiornik Wod Podziemnych nr 141.

Program:

10.00-11.00 - rejestracja. Konferencja prasowa

11.00-11.10 - otwarcie

11.10-12.00 - charakterystyka inwestycji, GTC i Eko-Konsult

12-12.30 - obiad

12.30-14 - dyskusja nad zakresem raportu OOŚ dla miedzynarodowych instytucji finansowych

14.00-14:45 - prezentacja wniosków do konspektu raportu OOŚ (lista zagadnien).

14.45-15.15 - sesja końcowa wniesienie uwag do proponowanej listy zagadnień. Przyjecie wersji ostatecznej zakresu raportu OOŚ dla międzynarodowych instytucji finansowych.

15.15-15.30 - zamknięcie, informacja o kolejnych krokach proceduralnych.

Takie konsultacje te odbęda sie też w innym mieście, ale na razie nie są znane szczegóły. Można się o nie dowiadywać, dzwoniąc pod podany wyżej numer.