Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

4 kwietnia 2006 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie podpisana została umowa na realizację zadania FS 2002/PL/16/P/PA/012 - pomoc techniczna - studium dotyczące przygotowania projektu Modernizacja linii kolejowej E 30/CE 30 na odcinku Opole - Katowice - Kraków.

Wykonawcą opracowania ma być wyłonione w wyniku przetargu konsorcjum, w skład którego wchodzą: COWI A/S (Dania), Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń BPK (Katowice), Movares Polska (Warszawa), Elecol Wrocław L. Pasko i Wspólnicy oraz ETC Transport Consultants GmbH (Berlin, Niemcy).

ZAKRES ZADANIA:

1. opracowanie studium wykonalności i syntezy studium;

2. opracowanie projektu wstępnego dla realizacji modernizacji linii kolejowych w podziale na zadania inwestycyjne;

3. przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy Unii Europejskiej;

4. opracowanie dokumentacji przetargowych dla umów typu projekt i budowa.

Wartość prac przewidzianych kontraktem wynosi 3,6 mln euro, z czego 75% sfinansowane zostanie z Funduszu Spójności. Zgodnie z warunkami kontraktu, prace mają być wykonane do 31 lipca 2007 r.

Więcej informacji: www.plk-sa.pl/pliki/04uee-30.pdf